Doškolovací seminář pro trenéry ledního hokeje 19.6.2021 Pardubice

TMK Pardubického hokeje pořádá 19.6.2021 v rámci licence C+mládež „Doškolovací seminář pro trenéry ledního hokeje“ v prostorách  Enteria arena Pardubice dle níže přiloženého rozpisu.

Doškolovací seminář se koná v rámci Trenérského kurzu licence C+ mládež. Hodnota tohoto doškolení jsou 4 kredity. Cena doškolení je 300,-Kč.Přihlášení je možné v aplikaci Coach Manager.

Na každé přednášce je nutné pak vyplnit přihlášku s podpisem účastníka, který bude mít k dispozici lektor školení. Podle této evidence bude poté přiznán zisk kreditních bodů do aplikace Coach Manager.