Sezóna 2019/2020 v soutěžích řízených KVV PU kraje byla ukončena! Rozhodnutí VV ČSLH a KVV ČSLH v článku.

Rozhodnutí VV ČSLH - informace ke konání soutěží ČSLH - výtah, týkající se soutěží řízených KVV Pardubického kraje.

Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje z.s. na svém zasedání dne 12.3.2020 rozhodl s okamžitou platností o zrušení zbývajících utkání Ligy juniorů a všech soutěží starších a mladších žáků. Současně uložil krajským výkonným výborům, aby s okamžitou platností rozhodly o zrušení všech zbývajících utkání všech jimi řízených soutěží.

Důvodem uvedeného rozhodnutí VV ČSLH je minimalizace rizik spojených s šířením onemocnění COVID-19 a ochrana zdraví hráčů ledního hokeje a dalších osob účastnících se utkání.

 

Rozhodnutí KVV ČSLH Pardubického kraje

KVV ČSLH Pardubického kraje dne 12.3.2020, na podnět VV ČSLH, z.s., rozhodl s okamžitou platností o zrušení všech zbývajících utkání soutěží, které řídí.

Mgr. Vladimír Martinec, předseda KVV ČSLH Pardubického kraje