Sezóna 2018-2019 skončila.

V archivu dokumentů

naleznete nově vložené informační soubory z uplynulé sezóny, týkající se mládežnických kategorii - přehledy vzájemných výsledků a schválená utkání se zjištěnými nedostatky v zápisech, popř. v zajištění utkání a turnajů.