Dokumenty

Datum Orgán Dokument Typ Velikost
12.11.2019 TMK 2.VTM U12 - 23.11. 2019 - pozvánka turnaj Hlinsko 1.02 MB
12.11.2019 STK Evidence VT k 11.11.2019 19.17 kB
7.11.2019 STK Zápis STK č. 08 ze 7.11.2019 193.32 kB
7.11.2019 STK Evidence VT k 7.11.2019 18.9 kB
4.11.2019 STK Evidence VT k 4.11.2019 18.76 kB
2.11.2019 TMK VTM U15 - 7.soustředění - 10.11. 2019 - pozvánka Jablonec 1022.43 kB
2.11.2019 TMK VTM U14 - 7.soustředění - 10.11. 2019 - pozvánka Jablonec 1.01 MB
31.10.2019 Rozpis soutěží 2019-2020, aktualizace č. 4 951.4 kB
31.10.2019 STK Zápis STK č. 07 z 31.10.2019 203.16 kB
30.10.2019 STK Evidence VT k 28.10.2019 18.72 kB